Kontakta oss!

Har du några frågor om tjänsten Toimintakykyarvio.fi? Ta kontakt med våra sakkunniga på Valteri center för lärande och kompetens:

Erja Kaakkuriniemi
handledande terapeut
erja.kaakkuriniemi@valteri.fi
029 529 4980

Anja Juka-Hietala
handledare
anja.juka-hietala@valteri.fi

Anu Holappa
chef för elevstöd
anu.holappa@valteri.fi
029 529 4156

Tjänsten Toimintakykyarvio.fi och den här webbplatsen utvecklades ursprungligen som en del av det av Europeiska socialfonden finansierade Tervareitti-projektet i samarbete med Valteriskolan Tervaväylä och Vetovoimala under åren 2015-2017. Hösten 2021 kompletteras tjänsten med tjänsten Screening av skolgångsförmågan.

Både Toimintakykyarvio.fi och Screening avskolgångsförmågan -tjänsterna är kostnadsfria och har utvecklats av Valteri center för lärande och kompetens. Valteri är nationellt och en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde som som stärker kommunernas tjänster  lärande och skolgång.

Valteri center för lärande och kompetens
PB 101, 40049 VALTERI


www.valteri.fi

Vill du kontinuerligt lära dig mer om stöd för lärande och skolgång? Prenumerera på Valteris nyhetsbrev.

Om du oroar dig för en elevs skolgång? Bekanta dig med tjänsten Screening av skolgångsförmågan  som fungerar utan registrering.


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä