Tervetuloa toimintakykyarvio.fi-palveluun!

Toimintakyky tarkoittaa oppilaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja harrastuksissa. Oppilaan toimintakykyyn vaikuttavat hänen terveydentilansa sekä ympäristön myönteiset ja kielteiset vaikutukset.

Toimintakykyarvio.fi on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa kehitetty verkkopohjainen palvelu toimintakyvyn kuvaamiseen. Se pohjautuu kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitukseen (International Classification of Functioning, Disability and Health). Lisäksi on olemassa matalan kynnyksen arviointiseula apuvälineeksi tilanteisiin, kun on huoli oppilaan koulunkäynnistä. Tutustu tällöin Koulunkäyntikyvyn arviointiseulaan.

Huolta lapsen tai nuoren toimintakyvystä?

Toimintakykyarvio.fi-palvelun avulla voit selvittää oppilaan, huoltajan ja oppilaan arjessa toimivien ammattihenkilöiden yhteisen näkemyksen oppilaan toimintakyvystä sekä lisätä keskustelua oppilaan, huoltajien ja koulun välillä. Arkeen kuuluvien ihmisten näkemys auttaa oppilasta tunnistamaan oman toimintakykynsä vahvuudet ja tuen tarpeet selvemmin. 

Toimintakykyarvio kuvaa muun muassa oppimiseen, koulunkäyntiin, vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin liittyviä toimintakyvyn tekijöitä. Lisäksi on mahdollisuus valita täydentäviä osioita laajentamaan toimintakyvyn kuvausta. Palvelu kokoaa vastauksista automaattisesti erilaisia näkymiä toimintakyvystä. Oppilaan sekä hänen lähiympäristönsä arvioista saadaan näin laaja-alainen ja monipuolinen näkemys oppilaan toimintakyvystä, sen vahvuuksista ja haasteista eri toimintaympäristöissä. 

Toimintakykyarvio.fi -palvelu on päivittynyt 7.6.2021. Aikaisemmin luodut arviot löytyvät seuraavasta linkistä: https://vanha.toimintakykyarvio.fi.

Miten ja milloin toimintakykyarvio tehdään?

Toimintakykyarvio soveltuu käytettäväksi erityisesti opintopolun nivelvaiheissa kenelle tahansa esi- ja perusopetuksen oppilaalle. Arvion voi tehdä tarvittaessa muulloinkin, kun oppilaan tilanteessa tai toimintakyvyssä tulee muutoksia. Arvioita vertailemalla toimintakyvyn muutokset tulevat näkyväksi. Toimintakykyarvion tietoa voidaan siirtää huoltajien suostumuksella myös toisen asteen oppilaitokseen, jotta riittävä tuki on saatavilla opintojen alusta lähtien. 

Toimintakykyarviosta saatavaa tietoa voidaan käyttää oppimisen ja siihen liittyvän tuen järjestämisen, oppilaanohjauksen sekä esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena. Esille nousevista asioista laaditaan kooste yhteisen keskustelun pohjaksi ja tuen tarpeen arvioimiseksi. Kun toimintakykyarvion tiedot on koostettu, tavoitteiden asettaminen ja opintopolun suunnittelu helpottuvat. 


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä