Ohjeet → Arvioon vastaaminen

Näin vastaat toimintakykyarvioon

Toimintakykyarvioon vastaaminen ei edellytä rekisteröitymistä palveluun. 

Saat sähköpostiisi viestin Kutsu vastaamaan toimintakykyarvioon. Sähköpostista näet anonyymin tunnisteen ja lisätietoa arvioon vastaamisesta sekä kutsun lähettäjän yhteystiedot. Pääset vastaamaan viestissä olevan linkin kautta avautuvaan kyselyyn. Jokaisen kysymyslaatikon oikeassa yläkulmassa on harmaa palkki. Siirtämällä kursorin palkin päälle, saat lisätietoa kysymykseen liittyvästä aiheesta. 

Vastaa kyselyyn kuvaamalla oppilaan toimintakykyä omaan asiantuntemukseesi perustuen. Kyselyn alkusivulta sinun on mahdollista valita, vastaatko pelkistettyyn vai tavalliseen kyselyyn. Oppilas vastaa kyselyyn yksin tai yhdessä aikuisen kanssa. Oppilaan kyselyssä on mahdollisuus kuunnella kysymykset ääneen luettuna. 

Oppilaan ja aikuisen vastatessa kyselyyn yhdessä, oppilaan vastaamista voi tukea hänen tarvitsemillaan menetelmillä esimerkiksi KESY- tai SYKE-korteilla, Talking Mats -menetelmällä tai muilla keinoin.

Vastausvaihtoehdot

Oppilaan vaihtoehdot ovat:

Esi- ja alkuopetus, 3.–6. luokka, Yläkoulu- ja lisäopetus
0 Tämä sujuu hyvin.
1 Tarvitsen tässä vähän apua.
2 Tarvitsen tässä jonkin verran apua.
3 Tarvitsen tässä paljon apua.
4 En pysty tähän.
X En osaa tai halua vastata.


Mukautettu
0 Kyllä. Tämä sujuu hyvin. (kuvassa peukalo ylös)
1 Tarvitsen tässä vähän apua. (kuvassa peukalo ylös)
3 Tarvitsen tässä paljon apua. (kuvassa peukalo alas)
4 En pysty tähän. (kuvassa peukalo alas ja huutomerkki)
X En osaa tai halua vastata. (kuvassa punainen rasti)


Aikuisen vaihtoehdot
0 Kyllä. Tämä sujuu hyvin.
1 Tarvitsee vähän tukea tai apua.
2 Tarvitsee tässä jonkin verran tukea tai apua.
3 Tarvitsee tässä paljon tukea tai apua.
4 Ei pysty tähän.
X En osaa tai halua vastata.Jos sinulla ei ole riittävästi tietoa kuvata oppilaan toimintakykyä asteikolla 0–4, valitse silloin rohkeasti "En osaa tai halua vastata". Osaan kysymyksistä vastataan K/E (kyllä/ei) tai kirjoittamalla vastaus vapaaseen tekstikenttään. 

Jokaisen kysymyksen yhteydessä on "Lisätietoja kysymykseen" -painike, jonka kautta pääset kirjoittamaan vastaukseen tarkentavaa tietoa oppilaan toimintakyvystä eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä sekä havaintoja toimivista tukikeinoista. 

Muista, että vastauksissa ei tule käyttää tunnistettavaa tietoa oppilaasta, kuten nimeä, sosiaaliturvatunnusta tms. Voit tarvittaessa valita "Lopeta" ja "Tallenna keskeneräisenä" ja jatkaa vastaamista myöhemmin sähköpostisi linkin kautta.  

Huomioi, että jokaiseen kysymykseen tulee vastata, jotta pääset lähettämään vastaukset. Vastauksesi tallentuu palveluun automaattisesti.

Kyselyn ollessa valmis, paina "Lähetä vastaukset" -painiketta. 


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä