Ohjeet → Yhteenvedon koostaminen

Toimintakykytiedon koostaminen

Toimintakykytiedon koostaminen on hyvä tapa nostaa yhteiseen keskusteluun oppilaan keskeisiä toimintakyvyn vahvuuksia ja tuen tarpeita sekä vastaajien erilaisia näkemyksiä. Koostetta voi käyttää pohjana ohjauskeskustelussa ja täydentää ohjauskeskustelussa esiin nousseilla havainnoilla. 

  1. Välilehdiltä "Vahvuudet ja haasteet", "Toimintakyky 0–4", "Toimintakyky K/E" ja "Ristiriidat" valitaan oppilaan toimintakyvyn kannalta keskeiset asiat koosteeseen. 

  2. Vie kursori valitsemasi lauseen kohdalle ja lisää kysymys klikkaamalla koosteeseen.

  3. Valitse osio ("Vahvuudet", "Tuen tarpeet" tai "Erilaiset näkemykset"), johon kysymys lisätään ja klikkaa "Lisää osioon". Ohjelma ilmoittaa, mikäli olet jo lisännyt valitun lauseen koosteeseen. 


Kooste-näkymä
Kooste-näkymässä pääset tarkastelemaan valitsemiasi keskeisiä toimintakyvyn vahvuuksia, tuen tarpeita ja erilaisia näkemyksiä. Voit vielä muokata koostetta lisäämällä lauseita eri näkymistä tai poistamalla lauseita. Lauseita poistetaan viemällä kursori lauseen päälle ja poistamalla lause klikkaamalla. 

"Vaihda kysymysten järjestystä" -painikkeella voit siirtää lauseen haluamaasi kohtaan. Klikkaa "Tallenna päivitetty järjestys" -painiketta. 

Avoin tekstikenttä
Jokaisen osion (Vahvuudet, Tuen tarpeet ja Erilaiset näkemykset) jälkeen on avoin tekstikenttä. Avoimeen tekstikenttään voi kirjata tarkentavia havaintoja oppilaan edistymisestä koulussa ja hänen omissa tavoitteissaan, apuvälineiden hyödyistä, muista toimintakyyn muutoksista sekä suunnitella tarvittavia tukitoimia.  

Otsikon "Keskustelussa esiin nousseita muita asioita" avoimeen tekstikenttään voi kirjata yhteisessä keskustelussa esiin tulleita asioita, jotka ovat tärkeitä oppimisen ja koulunkäynnin tuen kannalta ja joilla voi olla vaikutusta oppilaan toimintakykyyn. 

Vahvuuskatsaus-näkymä
Vahvuuskatsausnäkymän avulla on hyvä tarkastella oppilaan vahvuuksia ohjauskeskustelussa. Vahvuuskatsaukseen valikoituu vastausten pohjalta automaattisesti oppilaan viisi vahvinta toimintakyvyn osa-aluetta. 

Huomioi ja muista:
Kooste-näkymään lisätyt tekstit ja kommentit eivät tallennu. Ne ovat nähtävissä vain ladatussa PDF-tiedostossa ja Excel-dokumentissa. 

Kirjaa keskustelun lopuksi ylös keskustelussa mukana olleet henkilöt sekä aika ja paikka.


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä