Instruktioner → Gör en bedömning

Så gör du en bedömning av funktionsförmågan

Det är enkelt att göra en bedömning av funktionsförmågan! Svarstiden är 15–60 minuter beroende på hur omfattande bedömningen av funktionsförmågan är. Det är bra att diskutera och komma överens om bedömningen av funktionsförmågan inom skolan. Diskussioner kan föras även med elevens övriga nätverk. Genom att registrera sig i tjänsten toimintakykyarvio.fi godkänner användaren användarvillkoren och dataskyddet som hittas på denna sida.

Bedömningen av funktionsförmågan i ett nötskal:

  1. Den som verkställer bedömningen av funktionsförmågan (t.ex. elevhandledaren eller läraren) börjar med att skriva ut blanketten ”Samtycke till bedömning av funktionsförmågan” för vårdnadshavarens och elevens underskrift (pdf-filen öppnas i en ny flik).

    Samtyckesblankett
  2. När tillståndsfrågorna är i sin ordning loggar den som verkställer bedömningen in i tjänsten, skapar en ny bedömning och väljer de delområden som är väsentliga för eleven. Om du inte tidigare har använt dig av tjänsten toimintakykyarvio.fi måste du registrera dig och skapa ett användarkonto under första användningsgången.
  3. Därefter skickar hen bedömningen av funktionsförmågan till informanterna, det vill säga till de personer som bäst känner till elevens funktionsförmåga. Beroende på hur omfattande bedömningen av funktionsförmågan är tar den mellan 15 och 60 minuter att slutföra.

Vid användning av tjänsten toimintakykyarvio.fi bör du ta i beaktande eleven/den mindreårigas integritet och skapa blanketten på ett säkert sätt.Vid behov finns mer detaljerade instruktioner om hur du skapar en bedömning av funktionsförmågan på den här sidan (sidan öppnas i en ny flik).

Om du redan i ett tidigare skede gjort en bedömning av funktionsförmågan för eleven kan du under Detaljer:

  1. Kopiera elevens tidigare frågepaket som grund för den nya bedömningen.
  2. Redigera den kopierade bottnen enligt nuvarande behov.
  3. Jämföra den nya och gamla bedömningens resultat med varann.

Vid behov finns mer detaljerade anvisningar om hur man gör en bedömning för samma elev bakom denna länk (öppnas i ny flik).

Bedömningen av funktionsförmågan skapar riktlinjer

Tjänsten Toimintakykyarvio.fi sammanställer automatiskt olika vyer om funktionsförmågan på basis av svaren. Bedömningen av eleven och hens närmiljö ger således en bred och mångsidig översikt på elevens funktionsförmåga, styrkor och (utmaningar) stödbehov. Med hjälp av bedömningen av funktionsförmågan och gemensam diskussion kan man skapa riktlinjer för fortsättningen. På denna sida hittar du närmare instruktioner för hur du använder och tolkar vyerna (länken öppnas i ny flik).Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä