Yksityiskohtaiset ohjeet toimintakykyarvion tekemiseen

Toimintakykyarvion tekemiseen on pyydettävä alaikäisen oppilaan huoltajilta suostumus. Tulosta "Suostumus toimintakyvyn arviointiin" -lomake tästä (pdf-tiedosto aukeaa selaimen uuteen välilehteen). Rekisteröityessään toimintakykypalvelu.fi-palveluun käyttäjä hyväksyy tällä sivulla kuvatut käyttöehdot ja tietosuojan.

 1. Ensimmäistä kertaa palvelua käyttäessäsi, luo itsellesi tunnus ja aktivoi se sähköpostiin tulevan vahvistusviestin kautta. Tarkista tarvittaessa myös roskapostikansiosi. 

 2. Kirjaudu tästä sisään tunnuksellasi. 

 3. Klikkaa "Luo uusi toimintakykyarvio".

 4. Valitse oppilaan ikään ja toimintakykyyn sopiva kysymyspaketti.

  Ikä ja luokka-aste eivät välttämättä aina määrittele valittavaa kysymyspakettia. Kysymysten muoto ja määrä vaihtelevat eri kysymyspakettien välillä.

  Kysymyspakettivaihtoehtoja ovat Esi- ja alkuopetus, 3.–6.-luokka, Yläkoulu- ja lisäopetus sekä Mukautettu. Mukautettu-kysymyspaketissa oppilaan kysymykset ovat helpotettuja, määrää on supistettu ja niihin voi vastata kuvien tuella ikätasosta riippumatta.

 5. Luo toimintakykyarviolle anonyymi tunniste ja kirjaa itsellesi ylös, kenen toimintakykyarvio on kyseessä. Tunnisteesta ei saa käydä ulkopuolisille ilmi kenestä oppilaasta on kyse, jotta palvelu on tietoturvallinen käyttää.

 6. Kirjoita lyhyt kuvausviesti, joka näkyy vastauslomakkeissa. Voit kertoa lyhyesti toimintakykyarviosta ja antaa ohjeita vastaamiseen. Voit esimerkiksi ohjeistaa, että lisätietoja kirjoittaessa ei tule käyttää oppilaan nimeä.

 7. Valitse oppilaan toimintakyvyn kannalta olennaiset osa-alueet. Tässä vaiheessa voit tarkastella osa-alueiden kysymyksiä.

  Oppilaan tuntemus auttaa valitsemaan toimintakyvyn kannalta keskeiset ja merkitykselliset osa-alueet. Harkitse mikä on sopiva määrä, jotta kysymyspaketti ei ole liian kapea tai liian laaja. Sen tulee kuvata oppilaan toimintakykyä riittävästi.

  Voit valita kysymyspakettiin suositeltavat osa-alueet ja täydentää niitä tarvittaessa valinnaisilla osioilla. Jokaisen osa-alueen alla olevasta "Näytä kysymykset" -painikkeesta voidaan tarkastella alueeseen kuuluvia kysymyksiä.

  Osa-alueissa on määritelty erikseen poisjätettävien kysymysten maksimimäärä. Jäljellä jäävillä kysymyksillä taataan riittävän laaja näkemys kyseessä olevaan osa-alueeseen. Kysymys voidaan poistaa napsauttamalla kysymyksen kohdalta ruudussa oleva merkki pois.

 8. Lähetä toimintakykyarvio oppilaalle sekä hänen arkeensa osallistuville henkilöille. Mieti, ketkä ovat oppilaan arjen kannalta tärkeitä henkilöitä. Harkitse tarkoin, kuinka laajalle joukolle arviopyyntö on tarpeen lähettää.

  Kirjoita valittujen henkilöiden  sähköpostiosoitteet  sekä saateviesti. Saateviestiin kannattaa kirjoittaa toive vastausten palautusajankohdasta sekä liittää lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

  Mikäli vastaaja ei ole saanut lähettämääsi arviointipyyntöä voit kopioida Tiedot -välilehdeltä vastauslinkin ja lähettää sen hänelle.

  Huomioi, ettet myöhemmin näe kenelle olet viestin lähettänyt. Kirjaa itsellesi ylös, mikä on vastaanottajan rooli ja sähköpostiosoite. Voit myöhemmin lähettää arvioon lisäkutsuja luodun toimintakykyarvion "Tiedot"-välilehdeltä.

 9. Pääset tarkastelemaan toimintakyvyn kuvausnäkymiä, kun joku vastaajista on saanut osuutensa valmiiksi. Voit tulostaa tai tallentaa toimintakyvyn kuvauksen eri näkymiä tarpeen mukaan, esimerkiksi HOJKS-keskustelun pohjaksi.

 10. Keskustele toimintakyvyn kuvauksesta ja luo suuntaviivoja jatkoa varten yhdessä oppilaan, hänen huoltajiensa ja läheisten ammattilaisten kanssa.

  Poimi koosteeseen eri näkymistä keskeisimpiä toimintakyvyn vahvuuksia, tuen tarpeita tai vastaajien erilaisia näkemyksiä. Koostetta voi käyttää pohjana ohjauskeskustelussa ja täydentää keskustelun lomassa. Koosteen tyhjiin kenttiin lisätyt tekstit ja kommentit eivät tallennu. Ne ovat nähtävissä vain ladatussa pdf-tiedostossa.

  Voit hyödyntää toimintakyvyn koostetta HOJKS-asiakirjojen, muiden pedagogisten asiakirjojen ja tiedonsiirron yhteydessä. Mitä paremmin toimintakyvyn kuvaus tulee osaksi arkea ja tavoitteita sen paremmin se tukee oppilasta. 


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä