Instruktioner → Svara på bedömning

Så svarar du på bedömningen av funktionsförmågan

För att kunna svara på bedömningen av funktionsförmågan krävs ingen registrering i tjänsten.

Du får ett meddelande som innehåller en länk till bedömningen av funktionsförmågan per e-post. I e-postmeddelandet ser du den anonyma koden och mer information om hur man svarar på bedömningen samt kontaktuppgifterna till den som skickat kallelsen. Du kan svara på enkäten genom att klicka på länken i meddelandet. I övre högra hörnet på varje frågeruta finns en grå balk. Genom att föra markören över balken får du mer information om ämnet i fråga.

Besvara enkäten genom att beskriva elevens funktionsförmåga utifrån din egen sakkunskap. På enkätens startsida kan du välja om du svarar på den förenklade eller den vanliga svarsblanketten. Eleven besvarar enkäten ensam eller tillsammans med en vuxen. I elevens enkät är det möjligt att lyssna på frågorna.

Då eleven och den vuxna besvarar enkäten tillsammans kan man stöda elevens kommunikation på olika sätt, till exempel med hjälp av FÖSA- eller SASY-kort.

Svarsalternativ

Elevens svarsalternativ är:

Förskola- och nybörjarundervisning, årskurserna 3–6, Högstadie och påbyggnadsklass
0 Ja. Det går bra
1 Jag behöver lite hjälp med det här
2 Jag behöver en del hjälp med det här
3 Jag behöver mycket hjälp med det här
4 Jag klarar inte av det här
X Jag kan eller vill inte svara


Anpassad
0 Ja. Det går bra. (bild med tummen upp och ett utropstecken)
1 Jag behöver lite hjälp med det här. (bild med tummen upp)
2 Jag behöver en del hjälp med det här. (bild med tumme åt vänster) 
3 Jag behöver mycket hjälp med det här (bild med tummen ner)
4 Jag klarar inte av det här. (bild med tummen ner och utropstecken)
X Jag kan eller vill inte svara. (bild med rött kryss)


Vuxnas svarsalternativ
0 Ja. Det går bra.
1 Behöver lite stöd eller hjälp.
2 Behöver en del stöd eller hjälp med det här.
3 Behöver mycket stöd eller hjälp med det här.
4 Klarar inte av det här.
X Kan eller vill inte svara.Om du inte har tillräckligt med information för att beskriva elevens funktionsförmåga på skalan 0–4, välj då modigt "Kan eller vill inte svara". Vissa frågor besvaras med ett J/N (ja/nej) eller genom att skriva svaret i det öppna textfältet. 

I samband med varje fråga finns knappen "Ytterligare information", via vilken du kan skriva in preciserande information om elevens funktionsförmåga i olika situationer och verksamhetsmiljöer samt observationer av fungerande stödmetoder.

Observera att du i svaren inte ska använda identifierbar information om eleven, såsom namn, personbeteckning osv. Vid behov kan du välja "Stoppa och spara pågående arbete", och fortsätta svara senare via länken i din e-post.

Observera att varje fråga ska besvaras för att du ska kunna skicka in svaren. Dina svar sparas automatiskt i tjänsten.

När du besvarat hela enkäten, klicka på knappen "Skicka in svaren".


Copyright © 2024 Valteri, Tervaväylä