FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Toimintakykytiedon koostaminen

Toimintakykytiedon koostaminen on hyvä tapa nostaa yhteiseen keskusteluun oppilaan keskeisiä toimintakyvyn vahvuuksia ja tuen tarpeita sekä vastaajien erilaisia näkemyksiä. Koostetta voi käyttää pohjana ohjauskeskustelussa ja sitä voi myös täydentää ohjauskeskustelussa esiin nousseilla havainnoilla.

Välilehdiltä Vahvuudet ja haasteet, Toiminakyky 0 - 4, Toimintakyky K/E ja Ristiriidat valitaan oppilaan toimintakyvyn kannalta keskeiset asiat koosteeseen. Vie kursori haluamasi lauseen kohdalle ja valitse Lisää kysymys klikkaamalla koosteeseen. Valitse osio (Vahvuudet, Tuen tarpeet tai Erilaiset näkemykset), johon kysymys lisätään ja klikkaa Lisää osioon. Ohjelma ilmoittaa, mikäli olet jo lisännyt valitun lauseen koosteeseen.

Kooste -näkymä
Kooste -näkymässä pääset tarkastelemaan valitsemiasi keskeisiä toimintakyvyn vahvuuksia, tuen tarpeita ja erilaisia näkemyksiä. Voit vielä muokata koostetta lisäämällä lauseita eri näkymistä tai poistamalla lauseita. Lauseita poistetaan viemällä kursori lauseen päälle ja poistamalla lause klikkaamalla.

Vaihda kysymysten järjestystä -painikkeella voit siirtää lauseen haluamaasi kohtaan. Klikkaa Tallenna päivitetty järjestys -painiketta.

Jokaisen osion (Vahvuudet, Tuen tarpeet ja Erilaiset näkemykset) jälkeen on avoin tekstikenttä. Avoimeen tekstikenttäään voi kirjata tarkentavia havaintoja oppilaa edistymisestä koulussa ja hänen omissa tavoitteissaan, apuvälineiden hyödyistä, muista toimintakyyn muutoksista sekä suunnitella tarvittavia tukitoimia. Otsikon Keskustelussa esiin nousseita muita asioita avoimeen tekstikenttään voi kirjata yhteisessä keskustelussa esiin tulleita asioita, jotka ovat tärkeitä oppimisen ja koulunkäynnin tuen kannalta ja joilla voi olla vaikutusta oppilaan toimintakykyyn.

Ohjauskeskustelussa on hyvä tarkastella oppilaan vahvuuksia Vahvuuskatsaus -näkymän avulla. Vahvuuskatsaukseen valikoituu vastausten pohjalta automaattisesti oppilaan viisi vahvinta toimintakyvynosa-aluetta.

Kooste -näkymään lisätyt tekstit ja kommentit eivät tallennu. Ne ovat nähtävissä vain ladatussa PDF-tiedostossa ja Exel -dokumentissa.

Kirjaa keskustelun lopuksi ylös keskustelussa mukana olleet henkilöt sekä aika ja paikka.

Alla kuvitteellinen esimerkki toimintakykyarvion koostamisesta

Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä