FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Toimintakykyarvioon vastaaminen

Toimintakykyarvioon vastaaminen ei edellytä rekisteröitymistä palveluun.

Saat sähköpostiisi viestin Kutsu vastaamaan toimintakykyarvioon. Sähköpostista näet anonyymin tunnisteen ja lisätietoa arvioon vastaamisesta sekä kutsun lähettäjän yhteystiedot. Pääset vastaamaan viestissä olevan linkin kautta avautuvaan kyselyyn. Vastaa kyselyyn kuvaamalla oppilaan toimintakykyä omaan asiantuntemukseesi perustuen. Kyselyn alkusivulta sinun on mahdollista valita, vastaatko pelkistettyyn vai tavalliseen kyselyyn. Oppilas vastaa kyselyyn yksin tai yhdessä aikuisen kanssa. Oppilaan kyselyssä on mahdollisuus kuunnella kysymykset ääneen luettuna. Oppilaan ja aikuisen vastatessa kyselyyn yhdessä oppilaan vastaamista voi tukea hänen tarvitsemillaan menetelmillä esimerkiksi Kesy -korteilla, Talking mats -menetelmällä tai muilla keinoin.

Jokaisen kysymyslaatikon oikeassa yläkulmassa on harmaa palkki. Siirtämällä kursorin palkin päälle saat lisätietoa kysymykseen liittyvästä aiheesta.

Vastausvaihtoehdot

Oppilaan vastausvaihtoehdot:

Esi- ja alkuopetus, 3.- 6. luokka, Yläkoulu- ja lisäopetus

Mukautettu


Aikuisen vastausvaihtoehdot:Jos sinulla ei ole riittävästi tietoa kuvata oppilaan toimintakykyä asteikolla 0 - 4, valitse silloin rohkeasti "En osaa tai halua vastata". Osaan kysymyksistä vastataan K/E (kyllä/ei) tai kirjoittamalla vastaus vapaaseen tekstikenttään. Jokaisen kysymyksen yhteydessä on Lisätietoja kysymykseen -painike, jonka kautta pääset kirjoittamaan vastaukseen tarkentavaa tietoa oppilaan toimintakyvystä eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä sekä havaintoja toimivista tukikeinoista. Huomioi, että vastauksissa ei tule käyttää tunnistettavaa tietoa oppilaasta, kuten nimeä. Voit tarvittaessa valita Lopeta ja tallenna keskeneräisenä ja jatkaa vastaamista myöhemmin sähköpostisi linkin kautta. Kyselyn ollessa valmis paina Lähetä vastaukset -painiketta. Huomioi, että jokaiseen kysymykseen tulee vastata, jotta pääset lähettämään vastaukset. Vastauksesi tallentuu palveluun automaattisesti.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä