FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Sammanställning av bedömningen av funktionsförmågan

Plocka funktionsförmågans viktigaste styrkor, stödbehoven eller respondenternas olika synpunkter till sammanställningen. För kursorn till önskat ställe och klicka för att lägga till frågan i sammanställningen. Sammanställningen kan användas som grund för handledningsdiskussionen och den kan också kompletteras med observationer som framkommit under diskussionen.

Obs! Texter och kommentarer som lagts till i de tomma fälten i sammanställningen sparas inte. De kan endast ses i en nerladdad PDF-fil. Textfältet kompletterar beskrivningen av funktionsförmågan och i den kan man också anteckna planeringen av stödet och bedöma elevens framsteg i sina egna mål. Fritextfältet är en viktig källa av tilläggsinformation i beskrivningen av funktionsförmågan.

Styrkor

Plocka ut elevens viktigaste styrkor från de olika delområdena. Genom att klicka på Byt ordning på frågorna/styrkorna kan du ändra ordningen på raderna i tabellen genom att dra raden till önskad punkt med musen. Du kan också ta bort önskad rad. Spara den uppdaterade ordningen genom att klicka på samma knapp efter att du bytt ordningsföljd.

Fritextfälten finns i punkterna Styrkor, stödbehov och olika synpunkter: om du vill kan du göra en sammanfattning av avsnittet i fråga eller lyfta fram frågor som ska betonas särskilt, vilket underlättar genomgången av sammanställningen.

Stödbehov

Plocka ut elevens viktigaste stödbehov från de olika delområdena. Genom att klicka på Byt ordning på frågorna/stödbehoven kan du ändra ordningen på raderna i tabellen genom att dra raden till önskad punkt med musen. Du kan också ta bort önskad rad. Spara den uppdaterade ordningen genom att klicka på samma knapp efter att du bytt ordningsföljd.

Olika synpunkter

Plocka ut olika synpunkter från de olika delområdena. Genom att klicka på Byt ordning på frågorna/de olika synpunkternaa kan du ändra ordningen på raderna i tabellen genom att dra raden till önskad punkt med musen. Du kan också ta bort önskad rad. Spara den uppdaterade ordningen genom att klicka på samma knapp efter att du bytt ordningsföljd.

Faktorer som kommit fram i diskussionen

I diskussionen kan ni komma överens om gemensamma mål och planera inlärningsstigen. Anteckna några saker som kommit fram och som är viktiga med tanke på stödet för lärande och skolgång.

Anteckna de personer som deltagit i diskussionen samt tid och plats.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä