FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Välkommen till tjänsten toimintakykyarvio.fi!

Toimintakykyarvio.fi är en tjänst för beskrivning av funktionsförmågan som utvecklats i Valteri center för lärande och kompetens. Syftet med tjänsten är att utreda hur eleven, vårdnadshavaren och de yrkesutbildade personerna som arbetar med eleven i vardagen ser på elevens funktionsförmåga. Informationen från bedömningen av funktionsförmågan kan användas som stöd för att ordna lärandet och tillhörande stöd samt elevhandledning och till exempel för att utarbeta pedagogiska dokument. När uppgifterna i bedömningen av funktionsförmågan har sammanställts blir det lättare att ställa upp mål och planera studievägen.

Bedömningen av funktionsförmågan lämpar sig för alla elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen särskilt i övergångsskeden. Vid behov kan bedömningen också göras vid andra tidpunkter. Genom att jämföra bedömningarna blir förändringarna i funktionsförmågan synliga. Informationen om funktionsförmågan kan också överföras till en läroanstalt på andra stadiet för att tillräckligt stöd ska finnas tillgängligt från och med början av studierna.

Tjänsten toimintakykyarvio.fi har uppdaterats 7.6.2021. Du kommer till tidigare gjorda bedömningar via följande länk: https://vanha.toimintakykyarvio.fi.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä