FI SE EN

Toimintakykyarvio.fi

Tervetuloa toimintakykyarvio.fi –palveluun!

Toimintakykyarvio on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa kehitetty palvelu toimintakyvyn kuvaamiseen. Sen tarkoituksena on selvittää oppilaan, huoltajan ja oppilaan arjessa toimivien ammattihenkilöiden yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä. Toimintakykyarviosta saatavaa tietoa voidaan käyttää oppimisen ja siihen liittyvän tuen järjestämisen, oppilaanohjauksen sekä esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimisen tukena. Kun toimintakykyarvion tiedot on koostettu, tavoitteiden asettaminen ja opintopolun suunnittelu helpottuvat.

Toimintakykyarvio soveltuu käytettäväksi erityisesti opintopolun nivelvaiheissa kenelle tahansa esi- ja perusopetuksen oppilaalle. Arvion voi tehdä tarvittaessa muulloinkin, kun oppilaan tilanteessa tai toimintakyvyssä tulee muutoksia. Arvioita vertailemalla toimintakyvyn muutokset tulevat näkyväksi. Toimintakykyarvion tietoa voidaan siirtää huoltajien suostumuksella myös toisen asteen oppilaitokseen, jotta riittävä tuki on saatavilla opintojen alusta lähtien.

Toimintakykyarvio.fi -palvelu on päivittynyt 7.6.2021. Aikaisemmin luodut arviot löytyvät seuraavasta linkistä: https://vanha.toimintakykyarvio.fi.


Copyright © 2022 Valteri, Tervaväylä